Добро пожаловать,
Электронная регистратура
Система предназначена для записи пациентов на прием к врачам мед. организаций
ГБУ РД "Поликлиника №8"
Почтовый адрес: 367014, республика Дагестан, город Махачкала, улица Хуршилова, 14
Телефон/факс приёмной:
Телефон регистратуры: (8722)609712
E-Mail: mup-8@mail.ru
WWW: poliklinika-rd8.ru
Терапевтический
Абакаргаджиева Максалина Рамазановна Абдулмажидов Салахудин Мухатович Абдулпатахова Узданай Абдулбеговна Акаева Нателла Пашаевна Бедирханова Тамила Магомедзагировна Габибова Байзат Сулеймановна Газиева Ирина Джабраиловна Гамидова Зарема Наврузбековна Гасаналиева Рукият Магомедзагировна Гитинова Рукият Алискандриевна Девлетова Аида Наримановна Дибиргаджиева Хабулат Гаджиевна Заболотная Светлана Николаевна Закавова Зульмира Руслановна Ибиева Саида Мусаевна Ибрагимова Зухра Магомедовна Идрисова Асият Манаповна Исакадиев Мирзахан Мусаевич Керимова Рабият Абдуловна Маммадаева Фируза Магарамовна Мирзаева Луиза Шамхаловна Муртазалиева Аида Нурмагомедовна Назиров Абдулла Манафович Сайбулаева Калимат Магомедовна Тахманова Индира Гусейновна Халилова Фарида Абушерифовна Шабанова Айшат Магомедовна Шамиргаджиева Написат Ахмедовна Эскерханова Джавгарат Амирхановна 
Функциональная диагностика
Узкие специалисты